Beauty Tips and Trends

21 January 2020
ฉีดไขมัน เติมเต็มความสวยให้ใบหน้า
เติมเต็มใบหน้าสวยด้วยการใช้ถ่ายรูปตัวเอง เติมเต็มในส่วนที่ขาดแผนการใช้ฟิลเลอร์หรือสารสังเคราะห์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากอาการแพ้ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ดีขึ้น แถมยังดูชุ่มชื้นกว่าการฉีดฟิลเลอร์
8 March 2017
The more you are relaxed the younger your skin is
Facial skin care is an essential part of any woman's daily routine. All of our worries, problems, stress or bad nutrition affect our skin condition. In most cases home care is not enough to keep your skin well-moistured, clean and young. So beauty industry and science work both on developing the skin products for home care and for professional salon treatments that are carried out by cosmetologists or under their supervision.
8 March 2017
Breast Augmentation: A Big Deal
Breast augmentation, or popularly known as boob job, was once considered taboo to the general public. In fact, getting a boob job was once limited to celebrities. Not only because it was too expensive, but also because it was rather odd to the masses. To the extent, celebrities would often deny the fact that they had gone under the knife and simply claim that their physical attributes are all natural.
17 June 2016
Beauty Technician With Ulthera
With advanced technology. We would like to introduce facial lifting and wrinkle treatment techniques. You do not have to suffer from surgery anymore.
4 January 2016
Why Choose Laser Hair Removal?
When dealing with unwanted hair all over your body, laser treatment is the newest trend now. While laser hair removal is considered to be a commercial cosmetic procedure for almost a decade now, it has been experimented with well before then. Actually, medical lasers have been used to remove dark spots, acne marks, and other kinds of skin blemishes, including tattoos. The point about using laser to remove hair is that, it's not permanent.
29 October 2015
Benefits of Orthodontics Treatment
An attractive smile and improved self-image are some of the benefits of orthodontic treatment. But, alleviating and preventing physical health problems is just as important. Without orthodontic treatment, dental problems can lead to tooth decay, gum disease, bone destruction, chewing and digestive difficulties, speech impairments, tooth loss, and other dental injuries.
25 October 2015
Tips for Opening a Nail Salon Business
Starting your own nail salon can be challenging, but it can also be very lucrative and rewarding.With nearly 10,000 nail salons in the Thailand alone, it is in very high demand and caters to a wide variety of people.
5 October 2015
Botox Injection for Facial
Facial sculpting or contouring is a technique that gives the patient an oval- or V-shape face that is slimmer in profile. A common and popular facial slimming treatment amongst Asian, the slimming of the facial features gives the individual a more youthful look, while the skin will appear rejuvenated and healthier.
13 August 2015
Botox vs. Dermal Fillers
What are Botox and derma fillers? How do they differ from each other? There is a fine line between the two. Let us understand the difference between the two popular treatments.
27 July 2015
Plastic Surgery Secrets Revealed
The popularity of plastic surgery has sky-rocketed over the past decades. This demand has been fuelled by improved techniques, increased accessibility, lowering costs, more refined and available procedures and the pressure to look good and youthful in the 21st Century!
6 July 2015
Stalling Ageing Naturally
Thick as thieves, women and beauty are two things that are quite indivisible. In fact, women can devote most of their time managing their appearance, trying to achieve what each individual consider as her ideal look.
6 July 2015
One Stop Service By Pure'n Bright Clinic
By keeping that focus on restoring health. With tools modern technology and new innovations under closely guarded. The doctors who are experienced and specialized team of experts who There are ready to serve warm the same treatment at home.
16 June 2015
Hand and Nail Care
Taking care of your hands and nails are of the essence. It is as vital as taking care of your face. Besides, pretty hands perfectly match a lovely face. And know that no matter how much you try to take years off your face, your true age can never be concealed. Not unless you pamper your hands just as much you care for your face. It is true that your hands can unveil your true age.
3 June 2015
Massage Courses In Thailand
Enjoyed Thai Massage Plenty of Times? What About Performing It Yourself?
28 May 2015
Over 30? Nervous and worried? Have you heard of thread lift?
Not all will admit it, but we always make an effort to look lovely. As a matter of fact, we wish to preserve our youthful glow and keep looking gorgeous no matter the cost. However, the effects of gravity is making aging gracefully doesn’t seem so easy after all. How much more are the sagging cheeks?
Top of page
Need help?