Covid-19

โควิด-19 ทำไทยตายอีก 1 ติดเชื้อเพิ่ม 50 รวมผู้ป่วยสะสม 2,473 ราย จีนปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาโควิด-19 โควิด 19 ไม่ทำให้คนกลัว สายเมา แห่เดินห้าง กักตุนเหล้าเบียร์ หลังถูกสั่ง งดขายเหล้า 10 วัน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก พุ่งทะลุ 1.6 ล้านราย “ภูเก็ต” สั่งปิดรอยต่อทุกตำบลค้นหาโรค “โควิด-19” ฉีดฆ่าเชื้อทุกหลัง สาวเล่าประสบการณ์ ตรวจหาโควิด 3 รอบ สุดท้ายป่วยหลังสามีพบเชื้อ 21 วัน! หมอเตือน “เลี่ยงวิ่ง” เหตุหายใจแรงเสี่ยงรับ COVID-19 สาวแชร์อุทาหรณ์กลับบ้านไม่ทันเคอร์ฟิว เจอจับจริงคนแรกของ สน.ทองหล่อ ยอดผู้ติดเชื้อ “โควิด” รายใหม่เพิ่ม 54 ราย ป่วยสะสม 2,423 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ช็อก! ชัยภูมิเจอสาวรักษา โควิด จนหายแล้ว แต่ล่าสุดพบติดเชื้อซ้ำที่ลำคอ

Liposuction at Clinics and Hospitals in Buriram Thailand

Find the best Liposuction in Buriram Thailand. Compare clinics, hospitals, prices and reviews. Book an appointment and save up to 80%.

filter
map
Found 1 places order by Price Rating Recommend

What is a Liposuction?

Liposuction is a fat removing procedure. It is one of the most popular cosmetic surgery procedures performed in the world. Liposuction is often referred to simply as lipo or lipo procedure. Liposuction surgery can help change your body shape, make stomach flatter and your silhouette slimmer and more proportional in general.

Liposuction can be performed on different areas of the body. The most popular choices include:

 • Neck, under chin, and cheeks
 • Abdomen and waist
 • Hips and thighs
 • Buttocks
 • Upper arms
 • Knees and ankles

Sometimes liposuction is combined with other plastic surgery procedures: abdominoplasty, facelift, breast reduction.

Am I a candidate for a Liposuction?

You are if it is completely your own decision. Lipo procedure is a surgery. As any surgery, it can lead to life-threatening complications. You should do it only if it is you and not someone else who wants to see your body reshaped.

You are a liposuction candidate if you:

 • Are in good health and do not suffer from coagulation disorders, diabetes, or multi-system diseases
 • Have average or slightly above average weight
 • Have well-toned and elastic skin
 • Have localized areas of excessive fat that do not respond to exercise or diet
 • Do not smoke
 • Are realistic about the results

It is important to understand that liposuction does not solve obesity problem.

It does not substitute exercise or diet if you want to lose weight.

It does not help to get rid of sagging and loose skin.

It is no good in combatting cellulitis.

How is a Liposuction performed?

The lipo is generally performed in two steps: Anaesthesia and Surgery.

Anaesthesia
Anaesthesia is necessary for liposuction procedure of any kind. Depending on the area and technique, lipo can be performed under general, regional or local anaesthesia.

Surgery
Incisions in the areas from where excessive fat will be removed are made. Incisions for liposuction are very small and inconspicuous.

Through these incisions cannula, a thin hollow tube, is inserted. It is used to loosen the fat and suck it out.

Controlled up and down vibrating movements of the cannula help dislodge fat. When the excess fat is loosened enough, it is sucked out under negative pressure that is created either by a surgical aspirator or a syringe.

In media, lipo surgery takes between two and three hours though it may be necessary to remain in surgical facility up to 7 hours. The time you will spend in hospital or clinic depends on the number of treated areas, the amount of excess fat for removal, the type of anaesthesia.

What are the risks of Liposuction?

As any surgery, liposuction entails certain risks. Before making your final decision on undergoing liposuction procedure, you have to evaluate all possible liposuction complications and negative effects.

The bigger the area of liposuction, the higher are eventual risks, though side effects are possible regardless the scale of the surgery.

Some of the major risks of lipo include:

 • Infection and embolism – Both of these complications are rare yet possible. To prevent infection, antibiotics are used.
 • Bruising and/or swelling – Both bruising and swelling are temporary and will eventually vanish after full recovery but they can persist for weeks or even months after the procedure.
 • Skin numbness – Similarly to bruising and swelling, skin normally gets sensation back several months after the procedure.
 • Post-liposuction redistribution of fat and weight gain. Often, post-liposuction fat accumulates in the abdominal area. It can also lead to asymmetries and irregular body contours.
 • Fluid accumulation – It is easily detected by a surgeon and aspirated with a needle.

What results should I expect after Liposuction?

Whether the results of liposuction are long-lasting or not, depends greatly on your commitment to maintain regular body weight and keep fit. Lipo works best on people with only limited extra weight and good skin elasticity.

To see the results, you will need to wait for swelling to subside. Expect to see an improved contour of your body within a couple of weeks after lipo.

Though fat cells from the treated areas are permanently gone, it is necessary to follow your physician’s instructions to prevent fat from returning to other areas of your body and ensure the result of the lipo remains for long.

What should I expect my Liposuction recovery to last?

You do not need to stay in hospital after lipo surgery – it is performed on outpatient bases. In no side effects, liposuction recovery is usually fairly quick.

To help and facilitate recovery, wear a compression garment or elastic bandages over the treated areas.

You may need temporary drains in case of fluid or blood accumulation, too.

Surgical sire should be properly taken care of – you will be given all the instructions before or after surgery. They may include applying medication over incisions or taking medication orally to speed up the heeling process.

The initial recovery takes only a couple of days and after that you will normally be able to return to work.

In a couple of weeks after surgery lipo recovery is complete – you can resume your normal daily activities and exercise.

How Much Does Liposuction Cost?

Liposuction cost in Thailand varies depending on the hospital or clinic, on the area and number of areas you want to treat.

In general, starting prices are rarely under USD1,200.
They can be as high as USD3,500 in the best clinics.
In media, there are quite a few offers from good reputed clinics with liposuction prices in Thailand lying in the range of USD2,000-USD2,500 for the first area.

It is three times as low as you are most likely to find in US, Australian or European clinics.

Besides hospital and surgery facilities costs and surgeon’s fee liposuction cost in most cases includes:

 • Pre-surgery lab testing and medical evaluation
 • Anaesthesia fee
 • Post-surgery medication

Why Choose Thailand over Other Countries?

Liposuction in Thailand is cheap compared to lipo in many other countries. At the same time, the level of medical care and nursing is excellent in Thailand. Thanks to these two major factors, liposuction surgery in Thailand attracts patients from the worldwide.

While choosing Thailand for your lipo surgery, consider the following:

 • Medical facilities in Thailand are great. Many hospitals and clinics are equipped with state-of-the-art surgery rooms.
 • Lipo and other plastic and cosmetic surgery in Thailand is more affordable than in the Western countries.
 • Liposuction in Thailand is performed in specialized hospitals and clinics, some of which are Joint Commission International (JCI)-accredited.
 • Thai plastic surgeons have wide practice and their skills are highly rated.
 • The best doctors and surgeons are US- or Australia-trained.
 • Many doctors speak English; if not, interpreters are provided in many hospitals.
 • Nursing and post-surgery care in Thailand is very good.

How to Choose Right Clinic for Liposuction in Thailand?

Choose your liposuction clinic wisely. Do not let the cheapest price lure you into trouble.

 • Look for how long the clinic has been in existence.
 • Check since when liposuction procedure has been performed in this clinic.
 • Ask for all necessary permissions, accreditations, and certificates.
 • Read other patients’ reviews where they share their experience on liposuction in this clinic.
 • Read CVs of surgeons who perform the procedure.
 • Meet with the doctor who will do lipo for you and ask all the questions you need to understand and estimate possible risks and results.
 • If in doubt, think twice.

Top of page
Need help?