ภูเก็ตเดนทัล ซิกเนเจอร์ By BIDC

เปิดทุกวัน
เพิ่มเป็นรายการชื่นชอบ
Phuket Dental Signature dental center is a subsidary of Bangkok International Dental Center (BIDC) in Phuket. Located in Phuket's main city beach area in Patong, Phuket Dental Signature is Phuket's largest dental center providing the full range of professional dental services.Phuket Dental Signature follows a simliar patient and sterilization process flows at BIDC flagship center in Bangkok. With 3 steriilzation rooms and separated scrubbing, packing/autoclaving and clean rooms, Phuket Dental Signature upholds strict international sterlization standards beyond local requirements.Phuket Dental Signature by BIDC is a modern dental center equipped with digitalized x-rays and advance technologies with 12 treatment rooms. The dental center provides the same scope of services provided by BIDC.
อ่านต่อ
บริการ เรียงลำดับ โดย ชื่อ ราคา ซ่อนรายละเอียด
 • ทันตกรรม 44
 • ฟอกสีฟันด้วยเทคนิค BriteSmile BriteSmile 1 ชม.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ฟอกสีฟันด้วยเทคนิค BriteSmile® พร้อมขัดฟันด้วย Airflow BriteSmile® 1 ชม.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ฟอกสีฟันด้วยระบบ BriteSmile 2 ท่าน BriteSmile® 1 ชม.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ฟอกสีฟันด้วยเทคนิค Zoom 1 ชม.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Composite resin : 1 surface 1 ชม.
  Composite resin : 1 surface.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Composite resin : 2 surfaces 1 ชม.
  Composite resin : 2 surfaces.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Composite resin : 3 surfaces 1 ชม.
  Composite resin : 3 surfaces
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟันโลหะทั้งชิ้น 30 นาที
  Crown-Porcelain fused to standard alloy per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟันด้วยโลหะผสมทอง 2% 30 นาที
  Crown-Porcelain fused to semi-precious alloy >2% per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟันด้วยโลหะผสมทอง >50% 30 นาที
  Crown-Porcelain fused to semi-precious alloy >50% per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟันด้วยโลหะผสมทอง > 85% 30 นาที
  Crown-Porcelain fused to high-precious alloy > 85% : 17,000 - 18,000 THB.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟันด้วย -IPS Empress All Ceramic 30 นาที
  Crown-IPS Empress All Ceramic per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟัน-All Ceramic eMax 30 นาที
  Crown-All Ceramic eMax per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟัน -All Ceramics 3M Lava (1 to 5 teeth) 30 นาที
  Crown-All Ceramics 3M Lava (1 to 5 teeth) per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟัน -All Ceramics 3M Lava (6 teeth and more) 30 นาที
  Crown-All Ceramics 3M Lava (6 teeth and more) per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟัน - Cercon Smart Ceramics 30 นาที
  Crown-Cercon Smart Ceramics per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟัน Porcera All ceramic 30 นาที
  Crown-Porcera All ceramic per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟันด้วยฐานโลหะ ฟัน 1 ซี่ 30 นาที
  Resin Base Denture : 1st teeth : 4,000 - 5,000 THB. per Plate.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ครอบฟันด้วยโครงโลหะ ฟัน 1 ซี่ 30 นาที
  Metal Frame Denture : 1st teeth : 10,000 - 12,000 THB. per Plate.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Acrylic Resin Full denture 30 นาที
  Acrylic Resin Full denture : 15,000 - 18,000 THB. per Jaw.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • รากฟันเทียม - Straumann SLA Implant - ADA Approved 1 ชม.
  Straumann SLA Implant - ADA Approved : 65,000 THB. (Including the porcelain crown)
  From normal price 80,000 THB.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Snap on Smile 1 ชม.
  Snap on Smile per Jaw
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • All-on-4 1 ชม.
  All-on-4 per Jaw.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • 4 Mini-implant with overdentures 1 ชม.
  4 Mini-implant with overdentures per Jaw.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • 2 Implant Overdentures (ITI Straumann SLA - ADA Approved) 1 ชม.
  2 Implant Overdentures (ITI Straumann SLA - ADA Approved) per Jaw.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • 4 Implant Overdentures (ITI Straumann SLA - ADA Approved) 1 ชม.
  4 Implant Overdentures (ITI Straumann SLA - ADA Approved) : 240,000 - 260,000 THB. per Jaw.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • 6 Implant Fixed Bridge (12 unit) (ITI Straumann SLA - ADA Approved) 1 ชม.
  6 Implant Fixed Bridge (12 unit) (ITI Straumann SLA - ADA Approved) : 450,000 - 470,000 THB per Jaw.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • 4 Implant Fixed Bridge (10 unit) (ITI Straumann SLA - ADA Approved) 1 ชม.
  4 Implant Fixed Bridge (10 unit) (ITI Straumann SLA - ADA Approved) : 350,000 - 380,000 THB per Jaw.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Intralock Dental Implant 1 ชม.
  Intralock Dental Implant per tooth per tooth. (Icluding the porcelain crown)
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • AstraTech Dental Implant 1 ชม.
  AstraTech Dental Implant per tooth. (Including the porcelain crown)
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Straumann SLActive Implant - ADA Approved 1 ชม.
  Straumann SLActive Implant - ADA Approved per tooth. (Including the porcelain crown)
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Straumann Roxolid Implant 1 ชม.
  Straumann Roxolid Implant per tooth. (Including the porcelain crown)
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Immediate Load Straumann SLActive Implant 1 ชม.
  Immediate Load Straumann SLActive Implant per tooth.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • 2 Locator Mini-implant with overdentures 1 ชม.
  2 Locator Mini-implant with overdentures per Jaw.
  60 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Teeth Cleaning : moderate calculus deposit & stain 45 นาที
  Teeth Cleaning : moderate calculus deposit & stain per session.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • Teeth Cleaning : heavy calculus deposit & stain 45 นาที
  Teeth Cleaning : heavy calculus deposit & stain per session.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • เคลือบผิวหน้าฟันขาว ด้วย Composite Veneers 1 ชม.
  Composite Veneers per tooth.
  60 Minutes for 1 Visit with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • เคลือบผิวหน้าฟันขาวด้วย IPS Empress Esthetics 30 นาที
  Porcelain Veneer : IPS Empress Esthetics per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • เคลือบผิวหน้าฟันด้วย IPS e.Max (1 to 5 teeth) 30 นาที
  Porcelain Veneer : IPS e.Max (1 to 5 teeth) per tooth.
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • เคลือบผิวหน้าฟันขาวด้วย IPS e.Max (6 teeth or more) 30 นาที
  Porcelain Veneer : IPS e.Max (6 teeth or more) per tooth
  30 Minutes for consult with professional dentist.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ผ่าฟันคุดอย่างง่าย 1 ชม. 30 นาที
  Surgical Removal of Impacted Tooth (Simple/soft tissue) per tooth.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ผ่าฟันคุดอย่างยาก 1 ชม. 30 นาที
  Surgical Removal of Impacted Tooth : 3,000 - 4,500 THB. per tooth.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ่ผ่าฟันคุดแบบซับซ้อน 1 ชม. 30 นาที
  Surgical Removal of Impacted Tooth (Complicated) : 6,000 - 8,000 THB. per tooth.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • ถอนฟัน 1 ชม. 30 นาที
  Tooth Extraction per tooth.
  The dental promotions are subject to changes without prior notice.
  Please see our website at www.PhuketDentalSignature.com
  * ปรึกษาฟรี จองเลย
 • * - นี่เป็นราคาเริ่มต้น กรุณาตรวจสอบกับทางร้านอีกครั้ง
MAP
Patong Beach, Phuket
เวลาให้บริการ
 • จันทร์ 10:00 - 20:00
 • อังคาร 10:00 - 20:00
 • พุธ 10:00 - 20:00
 • พฤหัสบดี 10:00 - 20:00
 • ศุกร์ 10:00 - 20:00
 • เสาร์ 10:00 - 20:00
 • อาทิตย์ 10:00 - 18:00
ทีมงาน
smile s
manager
smile s
บันทึก
รายละเอียดราคาในการใช้บริการฟอกสีฟัน ขูดหินปู หรือการครอบฟันจะทำการประเมินจากเจ้าหน้าที่ของ ภูเก็ตเดนทัล ซิกเนเจอร์ By BIDC โดยทาง bookup.asia ไม่มีค่าบริการในการจองหรือใช้บริการจากทาง ภูเก็ตเดนทัล ซิกเนเจอร์ By BIDC แต่อย่างใด และค่าใช้บริการของ ภูเก็ตเดนทัล ซิกเนเจอร์ By BIDC อาจขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้น และส่วนลดและโปรโมชั่น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของ ภูเก็ตเดนทัล ซิกเนเจอร์ By BIDC เท่านั้น
ความคิดเห็น เขียนรีวิวของคุณ
ขึ้นบนสุด
ขึ้นบนสุด
รับคำปรึกษา