สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สาขา บางนา ตราด

รับบัตรเครดิต
ให้บริการถึงเวลากลางคืน
เปิดทุกวัน
เพิ่มเป็นรายการชื่นชอบ
การนวดแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์อีกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย และการดูแล รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทย ซึ่งเราอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษไทยที่ได้ทดลองและปฏิบัติจริงเห็นผลจริงแล้วจึงได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาการแพทย์ แผนไทยมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กันมากับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ดังจะเห็นได้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น สมัยสุโขทัย มีการค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง มหาราชที่ได้บันทึกไว้ว่าทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวงหรือเขาสรรพยา เพื่อให้ ราษฎรได้เก็บสมุนไพรไปใช้รักษาโรคยามเจ็บป่วย สมัยอยุธยาโดยเฉพาะใน สมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชมีการรวบรวมตำรายาต่างๆซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์แผน ไทย เรียกว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” การแพทย์แผนไทยสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะการนวดสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น การแพทย์แผนไทยก็ยังเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการรวบรวม และจารึกตำรายา ฤๅษีดัดตน ตำราการนวดไทยไว้ตามศาลาราย วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม และในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการนำตำรับตำรายาโบราณทั้งหลายที่มีสรรพคุณดีและเชื่อถือได้เท่า ที่มีอยู่ในสมัยนั้น นำมาจารึกเป็นหลักฐานไว้บนหินอ่อน ประดับไว้บนผนังพระอุโบสถ ศาลาราย เสาและกำแพงวิหารคดรอบพระเจดีย์สี่องค์ และตามศาลาต่างๆ ของวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพลฯ) สมัยรัชกาลที่ 6 ถือว่าเป็นช่วงตกต่ำของวงการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนโบราณ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกวิชาการแพทย์แผนโบราณ และต่อมามีการประกาศใช้พระราช- บัญญัติการแพทย์ เป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับ ประชาชน อันเนื่องมาจากการประกอบโรคศิลปะของผู้ที่ไม่มีความรู้และมิได้ฝึกหัด ด้วยความ ไม่พร้อมในด้านการเรียนการสอน การสอบ และการประชาสัมพันธ์ ทำให้หมอพื้นบ้านจำนวน มากกลัวถูกจับจึงเลิกประกอบอาชีพนี้ บ้างก็เผาตำราทิ้งไปก็มี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็น อย่างมาก สมัยรัชกาลที่ 7 มีการตรากฎหมายเสนาบดี แบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็น “แผนปัจจุบัน” และ “แผนโบราณ” เป็นเหตุให้การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนโบราณ กลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่ง
อ่านต่อ
บริการ เรียงลำดับ โดย ชื่อ ราคา
 • สปา 7 หาราคาที่ถูกกว่านี้ 690 THB
 • นวดแผนไทย 1 ชม. * 150 THB จองเลย
 • นวดฝ่่าเท้า 1 ชม. * 250 THB จองเลย
 • นวดแผนไทย+นวดฝ่าเท้า+นวดน้ำมัน 1 ชม. * 500 THB จองเลย
 • นวดน้ำมัน 1 ชม. * 500 THB จองเลย
 • นวดประคบ 1 ชม. * 400 THB จองเลย
 • นวดกระชับสัดส่วน 1 ชม. * 590 THB จองเลย
 • นวดกระชับสัดส่วน 1 ชม. * 690 THB จองเลย
 • * - นี่เป็นราคาเริ่มต้น กรุณาตรวจสอบกับทางร้านอีกครั้ง
MAP
เวลาให้บริการ
 • จันทร์ 10:00 - 21:00
 • อังคาร 10:00 - 21:00
 • พุธ 10:00 - 21:00
 • พฤหัสบดี 10:00 - 21:00
 • ศุกร์ 10:00 - 21:00
 • เสาร์ 10:00 - 21:00
 • อาทิตย์ 10:00 - 21:00
ทีมงาน
นวดไทยสปา บางนาตราด
manager
นวดไทยสปา บางนาตราด
บันทึก
รายละเอียดราคาการทำทรีทเม้นการนวดหรือสปาจะประเมินจากเจ้าหน้าที่ของ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สาขา บางนา ตราด โดยทาง bookup.asia ไม่มีค่าบริการในการจองหรือใช้บริการจากทาง สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สาขา บางนา ตราด แต่อย่างใด และค่าใช้บริการของ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สาขา บางนา ตราด อาจขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์หรือประเภทของการให้บริการ และส่วนลดและโปรโมชั่น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สาขา บางนา ตราด เท่านั้น
ความคิดเห็น เขียนรีวิวของคุณ
แดเนียล
17 ต.ค. 2016
@ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สาขา บางนา ตราด
Perfect shop! Really Great!
แดเนียล
13 ต.ค. 2016
@ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สาขา บางนา ตราด
Nice shop
ขึ้นบนสุด
ขึ้นบนสุด
รับคำปรึกษา