bookup beauty point

วันนี้คุณมีสิทธิ์รับของรางวัลจาก bookup.asia ง่ายๆ เพียงเลือกใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ รีวิวบริการ รับแต้ม ได้ทั้งสวย สะดวก และของรางวัลฟรี! อย่าช้ารีบจองเลยนะคะ


กติกาและเงื่อนไข

  • การสะสมแต้ม จะได้รับต่อเมื่อทำรายการจองบริการออนไลน์ มีสถานะการชำระเงินและรีวิวบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเริ่มนับตั้งแต่วันวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
  • ในการแลกรับของรางวัล จะหักจากแต้มสะสม ตามมูลค่าแต้มของรางวัลนั้นๆ พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  • ทาง bookup จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับของรางวัลภายในระยะเวลา 15 วัน หลังการตรวจสอบที่มาของการสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัล
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาร่วมกิจกรรม ผู้ใช้สามารถสะสมแต้มจากการใช้บริการ และแต้มสะสมที่เหลือไปใช้กิจกรรมตามเงื่อนไข ในครั้งต่อไป
  • การคำนวณแต้มสะสม คิดเป็น ร้อยละ 10 จากอัตรค่าใช้บริการจริง โดยคะแนนสะสมปัดเศษจำนวนเต็มสิบ และเศษที่เหลือจะนำไปรวมกับคะแนนสะสมจากการใช้บริการในครั้งต่อไป
  • ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

 

* กรณีแลกรับของรางวัลที่มีมูลค่า มากกว่า 1000 บาท ผู้แลกจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป. 101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล 
* ทาง bookup ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  
* หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล ทาง bookup มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมในการรับของรางวัลทันที โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

จองเลย!

ขึ้นบนสุด
รับคำปรึกษา