การยกเลิกการใช้บริการ

Bookup Asia ได้ร่วมมือกับคลินิกและสถาบันเสริมความงามมากกว่า 500 แห่ง และส่วนใหญ่แต่ละแห่งจะกำหนดเงื่อนไข ข้อตกลง และกระบวนการยกเลิกการใช้บริการต่างกัน เราได้ดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุดในการตกลงเงื่อนไขเหล่านี้กับลูกค้าทุกราย แต่บางรายก็จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขบางประการต่างกันไป เราได้ทำการตั้งเงื่อนไขการยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน นั่นหมายถึงภายในเวลาอย่างน้อย 120 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาที่ต้องเข้าใช้บริการ ท่านต้องแจ้งยกเลกกับเราและแจ้งเหตุผลในการยกเลิก เหตุผลหลักนั่นคือผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ได้จัดตารางเวลาการให้บริการไว้ให้ท่านแล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์จะไม่สามารถรับลูกค้ารายอื่นในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ในหลายๆกรณีการจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมเครื่องมือหรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้บริการนั้นจะต้องใช้เวลาและต้นทุนในการให้บริการท่าน

การชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ (Paypal, Expay, Omise) บริการการชำระเงินเหล่านี้จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจาก Bookup Asia ซึ่งเงินส่วนนี้จะไม่สามารถคืนได้

Bookup Asia จะทำการโอนเงินที่ท่านชำระไปยังคลินิกหรือสถาบันเสริมความงามภายใน 96 ชั่วโมงตามได้ที่ตกลงไว้กับทางคลินิก ในบางกรณีทันทีที่คลินิกหรือสถาบันเสริมความงามได้รับการยืนยันการชำระเงิน ทางคลินิกหรือสถาบันเสริมความงามจะเป็นผู้รับผิดชอบในการยกเลิกการจองและการคืนเงิน ดังนั้นผู้ใช้บริการกรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกและรายละเอียดการชำระเงินให้ถี่ถ้วนก่อนยืนยันการดำเนินการ

ยกเลิกการจองและการคืนเงิน ดังนั้นผู้ใช้บริการกรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกและรายละเอียดการชำระเงินให้ถี่ถ้วนก่อนยืนยันการดำเนินการ

การยกเลิกการจองและการรับเงินคืนนั้นไม่ได้ใช้เวลาดำเนินการเพียง 5 นาที แต่จะขึ้นอยู่กับช่องทางที่ท่านชำระเงินและเงื่อนไขของทางคลินิกหรือสถาบันเสริมความงาม ในกรณีที่ท่านแจ้งการยกเลิกช้ากว่าที่กำหนด คำขอยกเลิกจะถูกปฏิเสธและไม่สามารถรับเงินคืนได้

การชำระเงินผ่านทาง PayPal จะได้รับเงินคืนได้ทันทีในกรณีที่เงินที่ท่านชำระยังไม่ถูกโอนไปยังคลินิก เช่นเดียวกันกับการคืนเงินที่จ่ายผ่านทางบัตรเครดิต (Omise ) ส่วนการคืนเงินในกรณีที่ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) จะมีความยุ่งยากมาก โดยหากเงินยังอยู่ที่ Bookup Asia จะใช้เวลาในการคืนเงินถึง 20 วันทำงาน

ขึ้นบนสุด
รับคำปรึกษา