How To Pay
สำหรับร้านค้าที่เลือกใช้บริการนอกเหนือจาก แพ็คเกจมาตรฐานสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้
การโอนเงิน ผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี
บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด
เลขที่บัญชี
807-2-20605-4
บัญชีธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย : สาขา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
ชำระเงินผ่าน Paypal
บัญชี paypal
ยืนยันการชำระเงินโดยการส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ [email protected] พร้อมระบุเบอร์โทรและผู้ติดต่อกลับ หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทฯ ภายใน 24 ชม. วันและเวลา ทำการ
ขึ้นบนสุด
รับคำปรึกษา