รู้ไว้! ข้อสังเกตก่อนศัลยกรรม ปรับผิว เหตุ หมอเถื่อนอื้อ

ข่าว รู้ไว้! ข้อสังเกตก่อนศัลยกรรม ปรับผิว เหตุ หมอเถื่อนอื้อ - Bookup Asia

 ข่าว รู้ไว้! ข้อสังเกตก่อนศัลยกรรม ปรับผิว เหตุ หมอเถื่อนอื้อ - Bookup Asia

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันนี้ประชาชนทั้งชายและหญิงให้ความสำคัญความสวยความงาม กันมาก และอายุน้อยลงเรื่อยๆ ไม่เฉพาะในกลุ่มผู้ทำงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจประเภทนี้มีมูลค่าตลาดประมาณ 14,000 ล้านบาท และมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจ ประชาชนจึงมีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของหมอเถื่อน หมอกระเป๋า หรือการลักลอบโฆษณาอวดอ้างการรักษาที่เกินความจริงในสื่อออนไลน์จำนวนมาก  สบส.จึงเน้นหนักดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน  ประกอบด้วยการตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐานของคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ขึ้นทะเบียน 1,458 แห่ง ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ประกาศตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ว่าด้วยกำหนดลักษณะ ชื่อสถานพยาบาล ลักษณะการให้บริการ การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษา ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นต้นมา และมาตรการเฝ้าระวัง ให้ความรู้ประชาชน ร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหมอเถื่อน สถานพยาบาลเถื่อน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังรับบริการ เพื่อลงโทษตามกฎหมาย

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวต่อว่า ตามกฎกระทรวง ได้กำหนดให้บริการเสริมความงามอยู่ในกลุ่มของคลินิก เวชกรรมและคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จะต้องมีมาตรฐานครบ 4 ด้าน ได้แก่ 1.สถานที่ต้องสะอาด มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วน มิดชิด ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ เครื่องมือในห้องผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ได้มาตรฐาน 2.ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถดูแลสถานพยาบาลได้อย่างใกล้ชิด และไม่เป็นผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่มีเวลาปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน 3.ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลตามกฎหมายต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ 4.ชื่อสถานพยาบาลต้องไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงว่าด้วยชื่อ และไม่ฝ่าฝืนการโฆษณา ต้องไม่ใช้คำที่มีลักษณะชักชวน เป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินความจริงทางสื่อทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

ข่าว รู้ไว้! ข้อสังเกตก่อนศัลยกรรม ปรับผิว เหตุ หมอเถื่อนอื้อ - Bookup Asia

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์เชี่ยวชาญด้านความงามที่ให้การรักษา จะต้องได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติจากแพทยสภาเท่านั้นจึงจะสามารถโฆษณาความเชี่ยวชาญทางการรักษาได้ ส่วนแพทย์เวชกรรมทั่วไปที่ไม่ได้จบเฉพาะทางด้านความงามหรือผิวหนังจะโฆษณาความเชี่ยวชาญไม่ได้  หากฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานเป็นการโฆษณาเท็จ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  20,000 บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน10,000 บาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืน  จนกว่าจะระงับการโฆษณาดังกล่าว  โดยคลินิกทุกแห่งต้องจัดทำบันทึกรายงานการรักษาผู้ป่วยทุกราย และระบบรายงานประจำปีด้วย ซึ่งในปี 2559 นี้ กรมสบส.จะร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 65 ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.2541 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าว

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำให้ประชาชนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด  ก่อนการตัดสินใจเสริมความงาม ไม่หลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างการรักษาเกินจริง เช่นสวยทันตา หรือราคาที่ถูก ขอให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น โดยสังเกตได้จากหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 1.การแสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 2.ด้านหน้าสถานพยาบาลต้องมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงชื่อสถานพยาบาล ประเภทและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล รวมทั้งเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักที่ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และ 3.แพทย์ที่ทำการรักษาขณะนั้น ต้องตรงตามรูปถ่ายและเลขที่ใบอนุญาตของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่แสดงไว้ในคลินิก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแพทย์ หรือสถานพยาบาล รวมทั้งหากพบหมอเถื่อน และสถานพยาบาลเถื่อน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ (http://www.mrd.go.th/mrdonline2014), เฟซบุ๊คมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน และสายด่วน สบส. 0 2193 7999 ตลอด 24 ชั่วโมง และจะดำเนินการเร่งตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งเพื่อดำเนินการด้านกฎหมายต่อไปโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ : MatichonOnline

 

Bookup.asia ศูนย์รวมข้อมูลคลินิกศัลยกรรม ความงาม และสุขภาพ จองบริการออนไลน์ ให้คำปรึกษา บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Bookup Asia Call - Center : +66 (0) 957-713-339 ในวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.

ติดตามสาระดีๆ ทั้งความงาม สุขภาพ และการศัลยกรรม จากเรา Bookup Asia ได้หลายช่องทาง FacebookTwitterInstagramGoogle PlusPinterest

รู้ไว้! ข้อสังเกตก่อนศัลยกรรม ปรับผิว เหตุ หมอเถื่อนอื้อ

ขึ้นบนสุด
รับคำปรึกษา